Soovid lugeda lisaks?

Siia oleme koondanud erinevad valdkonna õigusaktid, keskkonnaload ja sertifikaadid.

Õigusaktid

Keskkonnaload

Kat Metal Estonia OÜ omab kõiki vajalikke lubasid ning litsentse, et elektroonikajäätmete käitlusega tegeleda.

Võttes vastu ohtlikke jäätmeid teeme saatekirja Ohtlike Jäätmete saatekirja infosüsteemis.

Sertifikaadid

Oleme välja töötanud järgmised juhtimissüsteemid.

Edukas Eesti Ettevõte 2020